เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 1

                         คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาจารย์ชำนาญ ปริบาล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต และอาจารย์จิรพัฒน์ น้อยเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมใครครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

                        ภาพข่าว : โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 1

                       อัลบั้มภาพ 

                        275 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 66 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20639 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86196 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319589 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ