เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์

         วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อดีตท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์ ดร.ฐิติมา ลำเลียงพล และอาจารย์จง แซ่สง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ลงพื้นที่แนะแนวและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารอาชีพ พร้อมทั้งการดูแล นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาปี 2567 ณ ชุมชนบ้านท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

         ภาพข่าว : แนะแนวให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์

         อัลบั้มภาพ

 98 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18457 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32883 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266276 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ