เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

                 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ โดยมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 จัดขึ้นโดย สาขาภาษาไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนหนังสือราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องเป็นมาตรฐาน ถือเป็นก้าวหนึ่งของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 17 โรงเรียน และเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 38 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรา สามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี พร้อมด้วย นายคู่บุญ ศกุนตนาค ดร.หทัยภัทร จีนสุทธิ์ และน.ส.ศิริมาส เจนหัตถการกิจ ศึกษานิเทศก์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

                   ภาพข่าว : โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

                   อัลบั้มภาพ234 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 77 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20650 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86207 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319600 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ