เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ส่งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลนักท่องเที่ยวที่ต้องการการดูแลพิเศษ ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติดูแลนักท่องเที่ยว ในงาน All for Tourism - Tourism for All

              สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะทางการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมการดูแลนักท่องเที่ยวที่ต้องการการดูแลพิเศษ และเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานจริง ในงาน All for Tourism - Tourism for All ซึ่งจัดขึ้นโดยภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยุธยาโบ๊ทแอนด์ทราเวล นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ และเครือข่ายนวัตกรจิตอาสา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายในกิจกรรมดังกล่าว มีการเสวนา โดย ศ.ดร.เทิด ชายช่วยบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว การแสดงดนตรี มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการการดูแลพิเศษเข้าร่วมงาน ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ผ่านการฝึกอบรม ได้ทำหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน เพื่อมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All โดยมี ดร.ธารนี นวัสนธี และ อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรือนไทย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

           ภาพข่าว : นักศึกษาฝึกอบรมการดูแลนักท่องเที่ยวที่ต้องการการดูแลพิเศษ ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติดูแลนักท่องเที่ยว ในงาน All for Tourism - Tourism for All

           อัลบ้้มภาพ

 

 

 158 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 180 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18464 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32890 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266283 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ