เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้คนอยุธยา

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ ศูนย์การค้าอยุธยซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้คนอยุธยา
ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้ประชาชนชาวอยุธยา โดยมี ดร. สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” กิจกรรมนี้จัดขึ้นจากการดำเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ที่ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง ควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ซึ่งมีการส่งเสริมความรู้ ตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว และให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึง    ปริญญาเอกของคณะศิลปศาสตร์


                   ผศ.ดร.ธนภูมิ กล่าวว่า “การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มาอย่างยาวนานหลายสิบปี ได้ผลิตบัณฑิตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศนับพันคน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ว่า บัณฑิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้อดทน เป็นผู้มุ่งมั่น เพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ขอขอบคุณศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการของนักศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง” ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 

                  ภาพข่าว : กิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้คนอยุธยา

                  อัลบั้มภาพ 

 

              

 282 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 61 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20634 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86191 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319584 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ