เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2567

                   อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดี คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ Professional Skills in the Globalization ทักษะมืออาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมี นางสาวกชกร จุลศิลป์  และ  นายรวีโรจน์ รอดศรีสมุทร ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ นำเสวนาและได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ศิลปศาสตร์น้องพี่ ที่เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนการนำไปสู่การต่อยอดในการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 12 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : งานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  LARUS

                  ภาพข่าว : โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2567130 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 46 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20619 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86176 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319569 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ