เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมหารือจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

                     อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์รุจิกา ธรรมลัษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชมในครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยให้คณะศิลปศาสตร์กำหนดเกณฑ์การประเมินสำหรับการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                     ภาพข่าว : ประชุมหารือจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

 

 320 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2550 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 24575 ครั้ง
  • ปีนี้ : 67910 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 301303 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ