เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ

                      เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  และนายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะที่ปรึกษาการจัดโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีและอาจารย์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

                  ภาพ : ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ

 

 691 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 7 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20580 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86137 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319530 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ