เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ หารือการจัดทำความร่วมด้านวิชาการร่วมกับ Lian yungang Specialized Secondary School

                   อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจาก Lian yungang Specialized Secondary School นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน ในการจัดทำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนนักนักศึกษาไทย-จีน (ระยะสั้นและระยะยาว) ในหลักสูตรการท่องเที่ยวนานาชาติ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

                   

                    ภาพ : คณะศิลปศาสตร์ หารือการจัดทำความร่วมด้านวิชาการร่วมกับ Lian yungang Specialized Secondary School 115 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 112 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18396 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32822 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266215 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ