เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

                    อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีเข้าร่วม อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพทักษะวิชาการด้านศิลปศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วประเทศ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 21 รายการแข่งขัน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้ รับรางวัล TOP of Gold จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาไทย (การแต่งคำประพันธ์) รางวัลเหรียญทอง จำนวน 8 รายการแข่งขัน ประกอบไปด้วย การแข่งขันทักษะภาษาไทย [การอ่านออกเสียง] การแข่งขันทักษะภาษาจีน [การร้องเพลงภาษาจีน] การแข่งขันทักษะภาษาไทย [การกล่าวสุนทรพจน์และการพูดฉับพลัน] การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม [การแข่งขันปูเตียงประกอบลีลา] การแข่งขันทักษะภาษาไทย [การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง] การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว [การแข่งขันทักษะด้านมัคคุเทศก์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ] การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว [การแข่งขันนำเสนอรายการนำเที่ยว] และการประกวดมารยาทไทย [การประกวดมารยาทไทย] รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 รายการแข่งขัน ประกอบไปด้วย การแข่งขันทักษะภาษาไทย [การเขียนเรียงความภาษาไทย] การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม [การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Cocktail] การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ [การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ] การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ [การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ] การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ [การร้องเพลงภาษอังกฤษ] และ การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม [การแข่งขันบริการอาหารและเครื่องดื่ม] รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 6 รายการแข่งขัน ประกอบไปด้วย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ [การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ] การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ [การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ] การแข่งขันทักษะภาษาจีน [การอ่านข่าวภาษาจีน] การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว [การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว] การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ [การแข่งขันครอสเวิร์ด] และการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว [การแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์] โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ทั้ง 3 ศูนย์พื้น ประกอบไปด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกันฝึกสอนนักศึกษาและส่งเข้าร่วมการแข่งขั้นในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                    ภาพ : การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

 

เอกสารแนบ : cf20240311154608.jpg229 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 91 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20664 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86221 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319614 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ