เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

           อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และได้เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย คุณคมกฤช ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสรฐัช สุงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท จีเนียสกรุ๊ป จำกัด บรรยายพิเศษหัวข้อ การงาน & การเงิน ที่ควรรู้สำหรับวัยเริ่มต้นทำงาน และ คุณนัฐพล จิตรีโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ ยังได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อกับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา202 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 89 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20662 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86219 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319612 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ