เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอุทัย

          คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่โรงเรียนอุทัย จัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ พร้อมด้วย อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์พิมพ์พร พิมสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์วันวิสาข์ มาสูตร อาจารย์จรินธรณ์ ศิระเมธินวงศ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์วิเชษชาย กมลสัจจะ สาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา191 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 66 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20639 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86196 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319589 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ