เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

                  อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด ณ วัดญาณเสน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา







128 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 59 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20632 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86189 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319582 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ