เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566

                    อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 


104 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1255 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20563 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86120 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319513 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ