เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนว

              วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต และ ศิลป์-ทั่วไป ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท โดยมี อาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ เป็นผู้ออกแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ 124 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1151 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19493 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62828 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296221 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ