เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

                สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมการให้ความรู้และการอบรมนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการและกิจกรรมการบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทุบรี และ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลขนตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม93 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1142 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19484 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62819 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296212 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ