เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมการสวมบทบาท (Role Play)

                       ศูนย์นนทบุรี คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการสวมบทบาท (Role Play) โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นทำการแสดงสวมบทบาทต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคลับทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี 176 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 325 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40855 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45888 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279281 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ