เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมคลับ English Funtime Club

                  ศูนย์นนทบุรี คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงภาษาอังกฤษ และฝึกการออกเสียงคำศัพท์ที่เรียนรู้จากเพลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลับ English Funtime Club ของหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรมโดยมี อาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม และ อาจารย์ ดร.ฐิติมา ลำเลียงพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการจัดกิจกรรมคลับในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี

เอกสารแนบ : cf20231019160456.jpg242 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 220 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 23638 ครั้ง
  • ปีนี้ : 89195 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 322588 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ