เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จำลอง “โอบกอดธรรมชาติที่ราชบุรี“

                    คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์จำลอง 2 วัน 1 คืน “โอบกอดธรรมชาติที่ราชบุรี“ จัดขึ้นโดย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้์ในห้องเรียนมาบูรณาการทั้งทฤษฏีและทักษะปฏิบัติ ในการนำไปฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งให้เชิญชวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จำลอง ในระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อุทุมพร เรืองฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นการอาจารย์ผู้ควบคุมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ จังหวัดราชบุรี 168 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 339 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40869 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45902 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279295 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ