เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมนิทรรศการ “วงวารอาหาร”

                ด้วยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการ “วงวารอาหาร” ในรายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และรายวิชาการดำเนินงานธุรกิจไมซ์ เเละอิเวนต์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว และการบริการเชิงนวัตกรรมฝึกปฏิบัติกิจกรรมนิทรรศกาล เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดงานอีเวนต์ที่สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ตนเองในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และการแสดงดนตรีจากชมรม INFINITY Feel ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณอาคาร ๑๗ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตเหนือ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สิงห์สุภา รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมเป็นประธานเพื่อเปิดพิธี กิจกรรมนิทรรศการ “วงวานอาหาร” และคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย100 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 311 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40841 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45874 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279267 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ