เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมหลักสูตรธุรกิจการบิน

                          หลักสูตรภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน สาขาวิชาต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจการบิน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับการประสานงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวดี วงษ์เสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา เป็นผู้ประสานงานจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกัษณ ก้องวิเศษโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา48 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 144 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18428 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32854 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266247 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ