เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1

                         คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2566 โดย อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์จง แซ่สง ผู้ช่วยคณบดี (ด้านจัดหารายได้) จัดทำโครงการ และมอบให้อาจารย์ภารณี อินทร์เล็ก ดูแลโครงการ พร้อมทั้ง  อาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม และอาจารย์ ดร. ฐิติมา ลำเลียงพล อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้กับพนักงานของสถานประกอบการด้านโรงแรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ให้ความอนุเคราะห์พนักงานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ และเสริมสร้างการบริการ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นการเห็นคุณค่าในการยกระดับองค์กรและการบริการให้มีความเป็นสากลในการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง (Golden City Rayong Hotel) จังหวัดระยอง118 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 256 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40786 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45819 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279212 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ