เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมคลับทักษะภาษาจีน "กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ทำอาหารไทย)"

                        ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ทำอาหารไทย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคลับทักษะภาษาจีน โดยมี อาจารย์วิมลวรรณ เปียยก เป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมคลับภาษาจีน โดยนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน และนักศึกษาจากคลับทักษะภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทำอาหารไทย “ผัดไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ราชัน ปรึกษา เป็นผู้ฝึกสอนการทำอาหาร และได้เรียนเชิญอาจารย์ภายในคณะมาเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำผัดไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและร่วมเป็นกรรมการตัดสินการทำอาหารของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี109 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 341 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40871 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45904 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279297 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ