เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพมัคคุเทศก์

                                 ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพมัคคุเทศก์ ภายใต้ความร่วมมือห้องราชมงคลโรงเรียนไทรน้อย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ อาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนไทรน้อย ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี103 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 305 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40835 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45868 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279261 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ