เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์นนทบุรี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาไปร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งนักศึกษา จำนวน 4 คน ไปร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา และนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมิ่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ประชุมชั้น 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)71 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 293 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40823 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45856 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279249 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ