เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์สุพรรณบุรี “รวมพลังอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสุพรรณบุรี”

                         อาจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ อาจารย์ฐกร อ่วมสถิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา พร้อมด้วย นางสาวประภาศรี โพธิ์ทองคำ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “รวมพลังอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสุพรรณบุรี” ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรม Bonding 2 กลุ่ม Edison กับ Tesla Suphanburi: New Chapter Begins ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี30 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 128 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14364 ครั้ง
  • ปีนี้ : 216761 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 226494 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ