เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                       อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จาก 4 ศูนย์พื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย การมีน้ำใจนักกีฬา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เอกสารแนบ : cf20231005115627.JPG75 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 261 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40791 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45824 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279217 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ