เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

                      อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การบรรยายเรื่อง รู้ทันโรคเรื้อรัง ระวังโรคภูมิแพ้ วิธีบริหารร่างกาย แก้ไขออฟฟิศซินโดรม โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สิทธา ลิขิตนุกูล แพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 14 โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติราชการจนครบอายุราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา106 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 242 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40772 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45805 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279198 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ