เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

                     อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีและความีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดจนได้ฝึกฝนกีฬาก่อนการเข้าร่วมโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 36 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 กันยายน 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ อาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬา และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา81 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 232 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40762 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45795 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279188 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ