เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนบุรี นำนักศึกษาไปร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนำนักศึกษาไปร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งนักศึกษา จำนวน 4 คน ไปร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่  23-29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา และนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมิ่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ประชุมชั้น 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

 

 

 65 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 380 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40910 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45943 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279336 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ