เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

                คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปแข่งขันในกิจกรรมที่คณะต้องเข้าร่วม อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าร่วมคลับทุกบ่ายวันพุธของสัปดาห์  ประกอบไปด้วย .คลับภาษาญี่ปุ่น ควบคุมกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คลับท่องเที่ยว ควบคุมกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร ฐิติมา ลำเลียงพล และอาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คลับแต่งคำประพันธ์ ควบคุมกิจกรรมโดย อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และ คลับร้องเพลงประสานเสียง ควบคุมกิจกรรมโดย อาจารย์วโรทัย สมมิตร อาจารย์ราชันย์ ปรึกษา และ Miss April Rose E. Gebertas อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖๖ ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี122 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 305 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40835 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45868 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279261 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ