เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะแรงงานและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบ Miceคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะแรงงานและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบ Mice ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรภายในคณะที่มีความรู้และประสบการณ์รวมถึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรม Workshop การท่องเที่ยวแบบ Mice ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ทองคำนุช อาจารย์วรรษา พรมศิลป์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยคณะได้นำนักศึกษาและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในจังหวัดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา166 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1370 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 25979 ครั้ง
  • ปีนี้ : 69314 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 302707 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ