เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ กับ MICE Career Platform

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ กับ MICE Career Platform โดยมี อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด อาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม และอาจารย์ ดร.ฐิติมา ลำเลียงพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์นนทุบรี ควบคุมนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสายอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างโอกาสการจับคู่สร้างาน สร้างอาชีพ ระหว่างนิสติ นักศึกษา และผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ ผ่านระบบ MICE Career Platform ที่เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลด้านสายอาชีพไมซ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร129 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 11 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16392 ครั้ง
  • ปีนี้ : 59727 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 293120 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ