เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ออกแนะแนวโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์สัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ และมุ้งเน้นการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยมี อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด อาจารย์ภารณี อินทร์เล็ก อาจารย์จง แซ่สง และอาจารย์ ดร. ฐิติมา ลำเลียงพล เป็นผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัย23 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 138 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8518 ครั้ง
  • ปีนี้ : 198417 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 208150 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ