เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ครูและนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสเดินทางเข้าเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภายในคณะศิลปศาสตร์ และอาคารโรงแรม RUS Hotel & Convention โดยนักเรียนได้เข้าศึกดูงานจากพื้นที่จริงและเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และรับฟังบรรยายแนะนำหลักสูตรที่เปิดของคณะศิลปศาสตร์ จากผู้แทนอาจารย์แต่ละหลักสูตร ภายใต้การบันทึกลงนามความร่วมด้านวิชาการที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ และโรงแรม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา146 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 357 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40887 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45920 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279313 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ