เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese in Everyday Use

สาขาวิชาภาษา ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน หัวข้อ “English and Chinese in Everyday Use” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ แซ่จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายได้มีการจัดกลุ่มให้นักเรียนเข้าฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีอาจารย์สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดำเนินกิจกรรมประจำฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง138 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 344 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40874 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45907 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279300 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ