เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติและฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมืองอาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สิงห์สุภา รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วย อาจารย์รัมภ์รดา กองช้าง ผู้ช่วยคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี ควบคุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และเข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง ภายใต้โครงการเยี่ยมชมกิจการของศิษย์เก่า จัดขึ้นโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ กองทัพอากาศและบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร105 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 332 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40862 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45895 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279288 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ