เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ให้กับบุคคลภายนอก

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สิงห์สุภา รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 โดยมี อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ การจัดงานโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจ และมอบเห็นความสำคัญของภาษาไทย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ” ในฐานผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนหนังสือราชการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายนอกที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูน119 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 297 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40827 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45860 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279253 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ