เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรีอาจารย์อนุสรณ์ แซ่จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา พร้อมด้วย อาจารย์ฐกร อ่วมสถิตย์, อาจารย์เมธัส เมยไธสง อาจารย์สาขาภาษา และอาจารย์ ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์, อาจารย์รัชกฤต จิราดลธนกฤต อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมการออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๖๗74 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 284 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40814 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45847 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279240 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ