เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ” ในฐานผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนหนังสือราชการ จัดขึ้นโดย สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เอกสารแนบ : cf20230905141532.jpg93 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 245 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40775 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45808 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279201 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ