เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยากรนิเทศ ภายใต้กิจกรรมสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาจารย์สนธยา รัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนิเทศ ภายใต้กิจกรรมสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ (micro-teaching) เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในบริบทประเทศไทย และให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้รับทุนชาวฟุลไบร์ทชาวอเมริกัน (Fulbright English Teaching Assistant (ETA) Program) จำนวน ๑๘ คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนชาวไทย โดยผู้รับทุนจะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๑ ปี โครงการนิเทศการสอนครั้งนี้ ดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ฟุลไบร์ท (Fulbright Thailand) และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอบคุณภาพจากเพจ Faculty of Education VRU

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.505246624950748378 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 219 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38973 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44006 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277399 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ