เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมารดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น” ประจำปี 2566 โดยมีบุคลการของคณะที่ได้รับรางวัล ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น” ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และนางประสาน จันทร์ชูช่วย มารดาของ อาจารย์วาสนา มะลินิน ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น” ประจำปี 2566 ประเภทมารดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา171 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 386 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40916 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45949 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279342 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ