เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ. ว่าที่ ร.อ. ดร.ธนู ทดแทนคุณ รับมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หน้าพระฉายาลักษณ์ ในฐานะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ที่ดำเนินการมาครบแล้ว 2 ครั้ง จัดขึ้นโดยศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี196 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 235 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40765 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45798 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279191 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ