เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานพร้อมด้วย อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย และ อาจารย์กัลฐภัสร์ ไชยสิงห์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) ให้การต้อนรับ นายนิรุธ บัญฑิโต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ภายใต้บันทึกลงนามความร่วมมือด้านวิชาการที่ได้ร่วมกันไว้กับคณะศิลปศาสตร์ และเยี่ยมชมอาคาร โรงแรม RUS Hotel & Convention เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา





ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.506949684780442



292 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 237 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40767 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45800 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279193 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ