เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566


อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง เลขาธิการวุฒิสภา และ ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอาวุโส ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก พร้อมด้วย คณะกรรมประจำคณะ ประกอบด้วย รองคณบดี และคณะกรรมการจากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการบริหารงานและหารือข้อราชการในการบริหารงานและนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เมื่อที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา226 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 290 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40820 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45853 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279246 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ