เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เหล้าเรียน”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เหล้าเรียน” จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการบรูณาการรายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว โดยมี อาจารย์ ดร. อุทุมพร เรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้สอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๕๒๐๘ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.510962227712521279 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 31 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42885 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47918 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281311 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ