เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการวันเกียรติยศคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการวันเกียรติยศคณะศิลปศาสตร์ การมอบรางวัลเพชรศิลปศาสตร์ การมอบตัวเป็นศิษย์ และการมอบทุนการศึกษาในโครงการเรียนดีมีทุน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การมอบการมอบรางวัลเพชรศิลปศาสตร์ การมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565” การแสดงความยินดีกับสาขาวิชาที่ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565 การมอบตัวเป็นศิษย์ และการมอบทุนการศึกษาในโครงการเรียนดีมีทุน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้เรียนเชิญบุคคลสำคัญของคณะที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา208 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 364 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40894 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45927 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279320 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ