เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Story Teller: My Working Experiences As The Hospitality Worker and Manager in America

 

         

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี จัดการอบรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ Story Teller: My Working Experiences As The Hospitality Worker and Manager in America โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวรัฐภรณ์ วิทท์ ผู้จัดการโรงแรมและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงแรมและงานบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณสุภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการและธุรกิจการบิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องชมพูพูนพิชญ์ ชั้น ๑๐ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี188 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 254 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40784 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45817 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279210 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ