เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้คณะผู้บริหารของคณะตลอดจนคณาจารย์ได้ทำความรู้จัก และถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ และชี้แจงกฎระเบียบที่นักศึกษาพึงปฏิบัติในระหว่างศึกษาอยู่ในคณะ จัดขึ้นโดยงานพัฒนานัศึกษา โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรีเข้าร่วมโครงการและให้การต้อนรับนัศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพูพูนพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี225 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 366 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40896 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45929 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279322 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ