เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้คณบดีทั้ง ๖ คณะ โดยคณะศิลปศาสตร์มี อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา เป็นผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference ภายใต้การนำของ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Co-op Program and Enterpreneurship Co-op program & The Canadian experience with the US Carnegie Community Engagement classification.” จัดบรรยายและแลกเปลี่ยนโดย Dr.Rummana Khan Hemani, Mrs.Shaheen Nanji, Mr Ben Chow, Dr.Nancy Johnston, Dr.Andrew Gemino และ Mr Matthew Grant รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม Venture Labs ณ Simon Fraser University เมือง Vancouver ประเทศ Canada228 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 354 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40884 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45917 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279310 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ